Miễn Trừ Trách Nhiệm về Thông Tin:

  • Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này chỉ cho mục đích thông tin và giải trí. Choáng Club không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Miễn Trừ Trách Nhiệm về Dịch Vụ:

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên trang web này “như đã có”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào về tính liên tục, đáng tin cậy hoặc phù hợp của dịch vụ.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Miễn Trừ Trách Nhiệm về Liên Kết:

  • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

Thay Đổi và Sửa Đổi:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật trang Miễn Trừ Trách Nhiệm này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của trang web này sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Nhà cái uy tín – Đối tác của Choáng Club: Bong88.