Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khi truy cập và sử dụng trang web Choangclub.download. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ IP khi quý khách truy cập trang web của chúng tôi.
  2. Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho quý khách, cải thiện trải nghiệm của quý khách trên trang web và liên hệ khi cần thiết.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin này khỏi mất mát, lạc hướng hoặc truy cập trái phép.
  4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý khách hoặc theo yêu cầu pháp lý.