Dịch vụ

Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học.
Chương I: Quy định chung
Điều 1.
Các cơ sở y tế có đủ điều kiện quy định của Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 và của Thông tư này được Bộ Y tế hoặc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau đây gọi là Sở Y tế) thẩm định, công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi. ..
Xem thêm

Phụ lục

Phụ lục
Cơ sở có đủ điều kiện đào tạo về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản:
1. Đã thực hiện thành công và đang thực hiện các kỹ thuật điều trị vô sinh phổ biến như: Thụ tinh nhân tạo (IUI); thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển (IVF); tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI); ..
Xem thêm

Nghị Định của chính phủ số 12/2003/NÐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 Về sinh con theo phương pháp khoa học

Nghị Định của chính phủ số 12/2003/NÐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2003 Về sinh con theo phương pháp khoa học
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Sinh con theo phương pháp khoa học là việc sinh con được thực hiện bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm. ..
Xem thêm

Xét nghiệm tinh trùng (Tinh dịch đồ)

Xét nghiệm tinh trùng (Tinh dịch đồ)
Điều kiện để làm tinh dịch đồ là người chồng có HIV âm tính và kiêng xuất tinh từ 3-5 ngày. Nếu đủ tiêu chuẩn trên, bệnh nhân được phát lọ đựng, vào phòng lấy bên cạnh phòng Xét nghiệm Nam khoa lấy tinh dịch theo cách sau: ..
Xem thêm